รูปแบบของเลนส์แว่นตา

ในผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไปจะมีอาการตามัวเมื่อเวลามองใกล้ เช่น อ่านหนังสือ เย็บผ้า ต้องช่วยโดยการยืดแขนออกไปไกลๆ จึงจะเห็น เรียกว่าสายตาคนแก่หรือสายตายาวในผู้สูงอายุ เป็นสภาวะปกติที่เกิดขึ้นกับคนในวัยนี้ ต้องแก้ไขโดยการใส่แว่นสายตา ดูใกล้ส่วนเวลามองไกลไม่ต้องใช้แว่นตา นี้ ในผู้ที่ใส่แว่นตา มองไกลอยู่เดิมมาก่อนแล้ว เช่นมีสายตาสั้นอยู่แล้วก็ยังคงเป็นสายตาสั้นเหมือนเดิมเมื่อเวลามองไกล จึงต้องมีแว่นสองอันคอยใส่ๆ ถอดๆ ทำให้ไม่สะดวก ดังนั้นจึงมีเลนส์แว่นตาประเภทต่างๆ ให้เลือกใช้ตามความต้องการ เช่น

                  เลนส์ชั้นเดียว (Single vision lenses) ใช้ในผู้ที่ยังไม่ต้องใช้แว่นต่างกันในการดูใกล้และดูไกล หรือในผู้ที่ต้องการแต่แว่นดูใกล้เป็นครั้งคราวไม่ได้ใส่ประจำ

                   เลนส์สองชั้น (Bifocal lenses) ใช้ดูได้สองระยะสำหรับผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป เลนส์ชั้นบนสำหรับดูไกล เลนส์ชั้นล่างสำหรับดูใกล้เช่นอ่านหนังสือ มีรอยต่อระหว่างชั้นทั้งสอง ผู้ที่ยังไม่เคยใส่แว่นชนิดนี้มาก่อนต้องหัดใช้ให้คุ้นเคยในช่วงแรก

                       โพรเกรสสีพเลนส์ (Progreesive lenses) เป็นเลนส์หลายชั้น ไม่มีรอยต่อส่วนบนของเลนส์ใช้ดูไกลส่วนกลางๆ ใช้ดูระยะกลางและส่วนล่างใช้ดูใกล้ไล่ลงมาเรื่อยๆ ผู้ที่ใส่แว่นชนิดนี้ในระยะแรกต้องใช้เวลาหัดให้คุ้นเคยก่อน มีบางคนที่ไม่สามารถหัดได้ ดังนั้นก่อนเลือกใช้เลนส์ชนิดนี้ต้องพิจารณาให้ดีเนื่องจากเลนส์มีราคาสูง

 การเคลือบผิวเลนส์ (Lens coatings) ช่วยให้เลนส์มีคุณสมบัติดีขึ้น และผู้สวมใส่ดูสวยงามขึ้น การเคลือบผิวเลนส์มีหลายชนิด เช่น

                     เคลือบกันแสงสะท้อน ช่วยลดเงาสะท้อนและแสงที่แตกกระจายทำให้เลนส์ใสขึ้น จึงเห็นได้ชัดขึ้น ดูสวยงามขึ้น และเหมาะสำหรับป้องกันแสงแตกกระจายในเวลาขับรถกลางคืน ข้อเสียคือชั้นที่เคลือบไว้อาจหลุดลอกได้ถ้ามีการเช็ดล้างทำความสะอาดบ่อยๆ

              เคลือบผิวกันรอยขีดข่วน หรือเรียกว่าเคลือบแข็งใช้ป้องกันรอยขีดข่วนที่ผิวของเลนส์พลาสติกปัจจุบันมักมีการเคลือบมาเรียบร้อยแล้วจากผู้ผลิต

·                             เคลือบกันแสงยูวี ช่วยป้องกันแสงอุลตราไวโอเล็ตจากดวงอาทิตย์มิให้ผ่านเข้าตา ซึ่งแสงนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคตาต่างๆ ได้ในระยะยาว เช่น ต้อกระจก ต้อเนื้อ ต้อลม จอตาเสื่อม เป็นต้น เลนส์บางชนิดเคลือบกันแสงยูวีมาแล้วจากโรงงานผู้ผลิตจึงไม่จำเป็นต้องเคลือบอีก