หลักของการออกแบบเว็บไซต์

              การออกแบบเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจนั้นจะต้องรู้จักเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของผู้ท่องอินเตอร์เน็ตว่าชอบเว็บไซต์ในลักษณะใดบ้าง หากเว็บไซต์ที่ออกแบบมาไม่น่าสนใจ หรือดูแล้ววุ่นวายสับสน ใช้งานยาก ก็อาจทำให้หมดความสนใจในเว็บไซต์นั้นได้ ดังนั้นการออกแบบเว็บไซต์จำเป็นต้องอาศัยหลักการเพื่อสร้างความสนใจให้มากที่สุด โดยมีหลักการต่าง ๆ คือ

1.มีความสวยงามความสวยงามเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ชอบกันทั้งนั้น การออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงามจะช่วยดึงดูดความสนใจได้ดี โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิง

2.เรียบง่าย เว็บไซต์ควรมีรูปแบบที่เรียบง่าย ดูไม่ซับซ้อน ซึ่งจะช่วยให้ใช้งานได้ง่าย การออกแบบเว็บไซต์ที่ดูสับสนวุ่นวายจนหาเมนูอะไรไม่เจอจะทำให้ผู้ใช้งานหมดความสนใจในที่สุด

3.เป็นรูปแบบมาตรฐานรูปแบบที่เป็นมาตรฐานคือการออกแบบที่ตำแหน่งการใช้งานต่าง ๆ เป็นแบบที่ใช้กันอยู่ทั่วไปคือเมนูอยู่ด้านบน ซ้าย หรือขวา ซึ่งจะช่วยให้ใช้งานได้ง่ายกว่า ซึ่งถึงแม้ว่าการออกแบบเว็บไซต์จะต้องการความแตกต่างที่ทำให้ผู้ใช้เกิดความสนใจมากเพียงใด ก็ควรวางตำแหน่งที่ใช้งานตามแบบมาตรฐาน ดีกว่าการออกแบบแปลกที่ทำให้ผู้ใช้หาอะไรไม่เจอจนต้องเลิกใช้งานไปเลย

4.แสดงผลรวดเร็ว ไม่เน้นการใช้กราฟฟิก หรือรูปภาพที่มีขนาดใหญ่เกิดไปจนทำให้การแสดงผลช้า ต้องเสียเวลารอนาน ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการรอได้

5.มีเนื้อหาน่าสนใจการออกแบบเว็บไซต์ควรมีเนื้อหาที่น่าสนใจ หรือเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้เนื้อหาที่ใช้ควรมีปริมาณที่พอเหมาะ คือ ไม่น้อยเกินไปจนไม่ได้รับสาระความรู้อะไรเลย หรือมากจนเกินไปจนทำให้รู้สึกไม่อยากอ่าน หรืออ่านไม่จบ

               รองรับการใช้งานได้ดีโดยการออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive Web Design ซึ่งเป็นการออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถรองรับการใช้งานบนหน้าจอของแทบเล็ต และมือถือได้ด้วย โดยไม่ทำให้เสียโครงสร้างของเว็บเพจ