Tag Archive: การออกแบบเว็บไซต์

ข้อดีของการออกแบบเว็บไซต์ใหม่

               ทางเลือกสำหรับการออกแบบเว็บไซต์นั้นสามารถเลือกได้หลายวิธี เพราะในปัจจุบันคุณสามารถเปิดเว็บไซต์ได้ง่าย ๆ ค่าใช้จ่ายถูก หรือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยก็ไม่ เพราะในปัจจุบันมีผู้ให้บริการเปิดเว็บไซต์อยู่มากมาย โดยสำหรับเว็บไซต์แบบฟรีนั้นจะอยู่ในรูปแบบของบล๊อก (Blog) หรือเว็บไซต์สำเร็จรูป ซึ่งจะแตกต่างจากการออกแบบเว็บไซต์ใหม่คือ มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่โดยมีพื้นที่สำหรับเว็บไซต์ไม่มาก จึงสามารถสร้างเว็บเพจได้ไม่กี่หน้าและไม่สามารถใช้รูปภาพที่มีขนาดใหญ่ ๆ ได้  ซึ่งการออกแบบเว็บไซต์ใหม่นั้นคุณสามารถเช่าโฮสติ้ง (Hosting) สำหรับเก็บพื้นที่ของเว็บไซต์ได้ตามต้องการ การออกแบบเว็บไซต์สำหรับเว็บบล็อกหรือเว็บไซต์สำเร็จรูปจะไม่สามารถออกแบบรูปแบบของเว็บ (Template) ได้ตามต้องการโดยจะต้องใช้เทมเพล็ตที่มีไว้ให้เท่านั้นซึ่งจะมีให้เลือกไม่มากนัก ทำให้เว็บไซต์ของเราอาจมีหน้าตาคล้ายหรือเหมือนกับเว็บไซต์ของคนอื่นได้ นอกจากนี้หากใช้แพคเกจที่มีราคาถูกหรือแพคเกจแบบฟรีก็จะไม่สามารถสร้างระบบสมาชิกหรืออีเมล์สมาชิกได้ ซึ่งข้อจำกัดข้างต้นนั้นจะไม่พบในการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ซึ่งคุณสามารถออกแบบเว็บไซต์ได้ในรูปแบบที่ต้องการ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจหรือของคุณเท่านั้น และสามารถสร้างระบบต่าง ๆ ที่ต้องการบนเว็บไซต์ได้ตามความต้องการในการใช้งานไม่ว่าระบบของคุณจะมีความซับซ้อนมากแค่ไหนก็ตาม                 ด้วยข้อดีของการออกแบบเว็บไซต์ข้างต้น การออกแบบเว็บไซต์จึงเหมาะสำหรับองค์การ หน่วยงาน หรือธุรกิจต่าง ๆ ที่มุ่งใช้งานเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กร ซึ่งต้องการให้เว็บไซต์มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของธุรกิจ และมีความน่าสนใจเพื่อดึงดูดให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์จำนวนมาก ๆ

ออกแบบเว็บไซต์ด้วย Responsive Web Design

Responsive Web Design  เป็นการออกแบบเว็บไซต์รูปแบบใหม่เพื่อรองรับการทำงานบนขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีขนาดแตกต่างกัน ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ Smart Phone และแท็บเล็ต ซึ่งที่ผ่านมารูปแบบของการออกแบบเว็บไซต์จะเป็นการออกแบบเพื่อรองรับขนาดหน้าจอของคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว ทำให้ในปัจจุบันซึ่งได้มีการพัฒนาให้สามารถเปิดดูเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้ต้องประสบกับปัญหาที่รูปแบบของเว็บไซต์ไม่รองรับการเปิดใช้งานบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต คือ หน้าเว็บเพจมีขนาดใหญ่ไปทำให้ต้องสไลด์เพื่อเลื่อนดูข้อมูล  ในขณะที่รูปแบบการใช้งานอินเตอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงไปซึ่งในปัจจุบันมีผู้เปิดดูเว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตกันมากขึ้น Responsive Web Design จึงเป็นทางเลือกสำคัญในการออกแบบเว็บไซต์เพื่อการให้บริการแก่กลุ่มผู้ใช้งานอย่างทั่วถึง  ซึ่งนอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกคือ  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งเดิมต้องออกแบบเป็นสองส่วนคือ เพื่อรองรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์  และเพื่อรองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเลต เพราะ Responsive Web Design สามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งหมดจึงเสียค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว  ช่วยให้การจัดการเว็บไซต์สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ซโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขเว็บไซต์หลาย ๆ หน้า นอกจากนี้ในการใช้ Google ค้นหาข้อมูลบนโทรศัพท์มือหรือแท็บเลตจะช่วยให้การค้นหาทำได้ง่ายขึ้น และติดอันดับต้น ๆ บนหน้า…
Read more

หลักของการออกแบบเว็บไซต์

              การออกแบบเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจนั้นจะต้องรู้จักเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของผู้ท่องอินเตอร์เน็ตว่าชอบเว็บไซต์ในลักษณะใดบ้าง หากเว็บไซต์ที่ออกแบบมาไม่น่าสนใจ หรือดูแล้ววุ่นวายสับสน ใช้งานยาก ก็อาจทำให้หมดความสนใจในเว็บไซต์นั้นได้ ดังนั้นการออกแบบเว็บไซต์จำเป็นต้องอาศัยหลักการเพื่อสร้างความสนใจให้มากที่สุด โดยมีหลักการต่าง ๆ คือ 1.มีความสวยงามความสวยงามเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ชอบกันทั้งนั้น การออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงามจะช่วยดึงดูดความสนใจได้ดี โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิง 2.เรียบง่าย เว็บไซต์ควรมีรูปแบบที่เรียบง่าย ดูไม่ซับซ้อน ซึ่งจะช่วยให้ใช้งานได้ง่าย การออกแบบเว็บไซต์ที่ดูสับสนวุ่นวายจนหาเมนูอะไรไม่เจอจะทำให้ผู้ใช้งานหมดความสนใจในที่สุด 3.เป็นรูปแบบมาตรฐานรูปแบบที่เป็นมาตรฐานคือการออกแบบที่ตำแหน่งการใช้งานต่าง ๆ เป็นแบบที่ใช้กันอยู่ทั่วไปคือเมนูอยู่ด้านบน ซ้าย หรือขวา ซึ่งจะช่วยให้ใช้งานได้ง่ายกว่า ซึ่งถึงแม้ว่าการออกแบบเว็บไซต์จะต้องการความแตกต่างที่ทำให้ผู้ใช้เกิดความสนใจมากเพียงใด ก็ควรวางตำแหน่งที่ใช้งานตามแบบมาตรฐาน ดีกว่าการออกแบบแปลกที่ทำให้ผู้ใช้หาอะไรไม่เจอจนต้องเลิกใช้งานไปเลย 4.แสดงผลรวดเร็ว ไม่เน้นการใช้กราฟฟิก หรือรูปภาพที่มีขนาดใหญ่เกิดไปจนทำให้การแสดงผลช้า ต้องเสียเวลารอนาน ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการรอได้ 5.มีเนื้อหาน่าสนใจการออกแบบเว็บไซต์ควรมีเนื้อหาที่น่าสนใจ หรือเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้เนื้อหาที่ใช้ควรมีปริมาณที่พอเหมาะ คือ ไม่น้อยเกินไปจนไม่ได้รับสาระความรู้อะไรเลย หรือมากจนเกินไปจนทำให้รู้สึกไม่อยากอ่าน…
Read more