Tag Archive: ประเทศจีน

หุบเขาหยางโจวและทะเลสาบโซ่วซีหู

บทความใน2-3 ตอนต่อจากนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศจากการชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจีนที่นักท่องเที่ยวที่ไปทัวร์จีนส่วนใหญ่อยากไปสัมผัสกันมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติกันบ้างซึ่งเชื่อเหลือเกินครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังจะแนะนำต่อไปนี้ย่อมต้องเป็นที่ถูกอกถูกใจบรรดาลูกทัวร์จีนที่รักธรรมชาติของผมอย่างแน่นอน เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปพบกับสถานที่ๆ ว่านี้สถานที่แรกกันครับ นั่นก็คือ “หุบเขาหยางโจว”นั่นเอง                หุบเขาหยางโจวแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นภูเขาที่มีความสวยงามและมีวิวทิวทัศน์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนโดยมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ที่เมืองหยางโจวเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสงบที่บรรดานักท่องเที่ยวหรือนักทัวร์จีนที่ชื่นชอบความสงบมักเลือกมาพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่แห่งนี้อีกทั้งหุบเขาแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของทะเลสาบซีหูหรือโซ่วซีหูในภาษาจีนที่มีความสวยงามอีกด้วย                ทะเลสาบโซ่วซีหูนี้ตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองหยางโจว และเพราะทะเลสาบแห่งนี้มีลักษณะยาวรีและมีเนื้อที่แคบ ชาวจีนจึงได้ตั้งชื่อทะเลสาบแห่งนี้ “โซ่วซีหู” อันหมายความว่า “ผอมยาว” นั่นเอง ปัจจุบันทะเลสาบโซ่วซีหูมีความยาวทั้งสิ้น 4.3 ตารางกิโลเมตร มีเนื้อที่สำหรับการท่องเที่ยวประมาณ 30 เฮกตาร์ โดยบริเวณรอบทะเลสาบจะมีสิ่งก่อสร้างสวยงามเพื่อช่วยเพิ่มบรรยากาศในการพักผ่อนของนักท่องเที่ยวอันได้แก่สะพานไม้ ภูเขาทองน้อย หอชมจันทร์ พระเจดีย์ขาวและสะพาน 5 ศาลา เป็นต้น นอกจากสิ่งก่อสร้างที่สวยงามทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วทะเลสาบโซ่วซีหูยังมีมุมๆ หนึ่งที่จัดไว้ให้เป็นทะเลสาบต้นหลิวขนาดย่อมๆ ที่มีความสวยงามเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกด้วย