Tag Archive: พรีเวดดิ้ง ราคาถูก

ถ่ายพรีเวดดิ้้งมีกี่ประเภท

สวัสดีครับทุกท่านสำหรับบทความในตอนนี้ผมเองจะมาพูดถึงเรื่องของประเภทของการถ่ายพรีเวดดิ้งครับว่าการถ่ายพรีเวดดิ้งนั้นแบ่งเป็นกี่แบบ กี่ประเภท ซึ่งแท้จริงแล้วประเภทของการถ่ายพรีเวดดิ้งนั้นไม่ได้มีการแบ่งแยกเอาไว้อย่างเด่นชัดแต่ถึงกระนั้นเราเองก็สามารถแบ่งออกอย่างกว้างๆ ได้ 2 แบบ 2 ลักษณะนั่นก็คือการถ่ายรูปพรีเวดดิ้งแบบ indoor และ การถ่ายพรีเวดดิ้งแบบ outdoor ครับ สาเหตุที่ผมบอกว่าการถ่ายพรีเวดดิ้งแบ่งออกได้เป็นสองแบบ สองประเภทดังกล่าวนั้นก็เนื่องมาจากว่าการถ่ายภาพเพื่อประกอบงานแต่งงานหรือพรีเวดดิ้งนั้นเท่าที่เห็นจะมีการแบ่งการถ่ายภาพออกเป็นสองส่วนซึ่งก็คือแบบถ่ายในที่ร่มหรือที่เราเรียกว่าแบบ indoor ซึ่งในที่นี้นั้นหมายถึงการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งในสตูดิโอนั่นเอง ส่วนอีกแบบหนึ่งนั้นก็คือการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งแบบกลางแจ้งที่เราเรียกว่าการถ่ายภาพรีเวดดิ้งแบบ outdoor ซึ่งก็จะเป็นการถ่ายภาพบริเวณนอกสถานที่อาจจะเป็นสวนสนุก สวนสาธารณะหรือสถานที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในสตูดิโอนั่นเองครับ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราเองจะแบ่งการถ่ายพรีเวดดิ้งออกได้เป็นสองประเภทดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ตามคนส่วนมากมักจะเรียกการถ่ายภาพรีเวดดิ้งทั้งสองประเภทนี้รวมกันเป็น “พรีเวดดิ้ง” เฉยๆ โดยคนเหล่านี้นั้นเขาให้เหตุผลครับว่าการถ่ายพรีเวดดิ้งในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีการแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจนเพราะโดยมากแล้วแพคเกจการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งของร้านถ่ายรูปมักจะรวมทั้งการถ่ายแบบ indoor ในสตูดิโอและแบบ outdoor ไว้ในเซ็ทเดียวกันอยู่แล้วทำให้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ครับ