Tag Archive: สร้างเว็บเพจ

ข้อดีของการออกแบบเว็บไซต์ใหม่

               ทางเลือกสำหรับการออกแบบเว็บไซต์นั้นสามารถเลือกได้หลายวิธี เพราะในปัจจุบันคุณสามารถเปิดเว็บไซต์ได้ง่าย ๆ ค่าใช้จ่ายถูก หรือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยก็ไม่ เพราะในปัจจุบันมีผู้ให้บริการเปิดเว็บไซต์อยู่มากมาย โดยสำหรับเว็บไซต์แบบฟรีนั้นจะอยู่ในรูปแบบของบล๊อก (Blog) หรือเว็บไซต์สำเร็จรูป ซึ่งจะแตกต่างจากการออกแบบเว็บไซต์ใหม่คือ มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่โดยมีพื้นที่สำหรับเว็บไซต์ไม่มาก จึงสามารถสร้างเว็บเพจได้ไม่กี่หน้าและไม่สามารถใช้รูปภาพที่มีขนาดใหญ่ ๆ ได้  ซึ่งการออกแบบเว็บไซต์ใหม่นั้นคุณสามารถเช่าโฮสติ้ง (Hosting) สำหรับเก็บพื้นที่ของเว็บไซต์ได้ตามต้องการ การออกแบบเว็บไซต์สำหรับเว็บบล็อกหรือเว็บไซต์สำเร็จรูปจะไม่สามารถออกแบบรูปแบบของเว็บ (Template) ได้ตามต้องการโดยจะต้องใช้เทมเพล็ตที่มีไว้ให้เท่านั้นซึ่งจะมีให้เลือกไม่มากนัก ทำให้เว็บไซต์ของเราอาจมีหน้าตาคล้ายหรือเหมือนกับเว็บไซต์ของคนอื่นได้ นอกจากนี้หากใช้แพคเกจที่มีราคาถูกหรือแพคเกจแบบฟรีก็จะไม่สามารถสร้างระบบสมาชิกหรืออีเมล์สมาชิกได้ ซึ่งข้อจำกัดข้างต้นนั้นจะไม่พบในการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ซึ่งคุณสามารถออกแบบเว็บไซต์ได้ในรูปแบบที่ต้องการ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจหรือของคุณเท่านั้น และสามารถสร้างระบบต่าง ๆ ที่ต้องการบนเว็บไซต์ได้ตามความต้องการในการใช้งานไม่ว่าระบบของคุณจะมีความซับซ้อนมากแค่ไหนก็ตาม                 ด้วยข้อดีของการออกแบบเว็บไซต์ข้างต้น การออกแบบเว็บไซต์จึงเหมาะสำหรับองค์การ หน่วยงาน หรือธุรกิจต่าง ๆ ที่มุ่งใช้งานเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กร ซึ่งต้องการให้เว็บไซต์มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของธุรกิจ และมีความน่าสนใจเพื่อดึงดูดให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์จำนวนมาก ๆ