Tag Archive: เที่ยวฮ่องกง

โปรแกรมเที่ยวฮ่องกงแบบชิลๆ

ในรอบปีที่ผ่านมา ได้ไปเที่ยวฮ่องกงมา โดยการซื้อทัวร์ฮ่องกงไปกับบริษัททัวร์ ซึ่งมีหัวหน้าทัวร์และไกด์คอยให้การบริการ ทริปทัวร์ฮ่องกงในครั้งนี้ได้พาไปเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศฮ่องกง ซึ่งสถานที่แรกที่ทางทัวร์คณะนี้พาไป คือ วัดไป๋หลินหรือวัดดอกบัวขาว เทพแห่งโชคลาภที่คนฮ่องกงนิยมไปกราบนมัสการ สัญลักษณ์ของประเทศฮ่องกง ณ เมืองจูไห่ คือ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุก ซึ่งยื่นออกไปในทะเล และยังได้ไปเที่ยวยัง พระราชวังหยวนหมิง แห่งพระเทศฮ่องกง ในโปรแกรมสำหรับวันแรกหลังรับประทานอาหารค่ำแล้ว จากนั้นนำท่านชม อลังการโชว์หยวนหมิง หลังจากจบการแสดง พาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ประเทศฮ่อกง ผ่านไปสำหรับทริปฮ่องกงในวันแรก พอเข้าสู่โปรแกรมเที่ยวในวันที่สอง ณ ตอนนี้ยังตื่นตาตื่นใจ รู้สึกตื่นเต้น ตื่นเช้ามามีเจ้าหน้าที่มาคอยต้อนรับดูแลในเรื่องอาหารเช้า ณ โรงแรม เสร็จแล้วพาไปเที่ยวติดที่ วัดผู่ถ่อ เป็นที่มีองค์เจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ ณ…
Read more