Tag Archive: เรียนอังกฤษแบบเข้ม

ส่งลูกไปเรียนภาษาที่อังกฤษดีหรือไม่

สวัสดีครับทุกท่านอีกหนึ่งคำถามที่ผมพบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องของการส่งลูกหลานไปเรียนภาษาที่อังกฤษก็คือหากเราส่งลูกหลานไปเรียนภาษาที่อังกฤษแล้วเมื่อกลับมาพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษของพวกเขานั้นจะดีหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ผมเองบอกเลยครับว่าการไปเรียนไปภาษาที่อังกฤษนั้นจะได้ผลหรือไม่ต้องประกอบด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างครับดังนั้นจึงมีทั้งผู้ที่ไปแล้วประสบความสำเร็จกลับมากับผู้ที่ไปแล้วกลับมาก็ยังคงเหมือนเดิม เหตุปัจจัยที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าลูกหลานของเราที่ไปเรียนภาษาที่อังกฤษเมื่อกลับมาแล้วจะดีขึ้นหรือไม่นั้นก็คือตัวของเด็กเองครับว่าเด็กนั้นเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้มากแค่ไหนและรู้ถึงจุดประสงค์ของการไปเมืองนอกอย่างไรซึ่งหากตัวเด็กเองเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องภาษาอยู่แล้วและคิดว่าการไปเรียนภาษาที่อังกฤษก็เหมือนกับการไปเที่ยวต่างประเทศแบบนี้ต่อให้ไปอยู่เป็นปีๆ กลับมาพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กก็ไม่อาจดีขึ้นได้เลยครับ                 ในทางกลับกันหากเด็กหรือลูกหลานของเราเป็นคนใฝ่รู้ อยากเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติม ชอบเข้าสังคม ชอบพบปะผู้คนใหม่ๆ รวมไปถึงรู้ดีว่าจุดประสงค์ในการเดินทางไปต่างประเทศนั้นคือไป “เรียน” และ “รู้” ไม่ใช่เป็นการเที่ยวเล่น ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็มีโอกาสสูงมากครับที่จะกลับมาแล้วมีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่เมื่อเสียเงินให้ลูกไปเรียนภาษาที่อังกฤษแล้วได้ความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษากลับมา ดังนั้นหลักใหญ่ๆ จึงไม่ได้อยู่ที่ใครหรอกครับหากแต่อยู่ที่ตัวเด็กเองเป็นสำคัญ